Thursday, September 29, 2011

Haute Couture day 2 / ден втори

Note to self - try the red and turqoise combo / Бележка към себе си - пробвай комбинацията червено и тюркоазено

Haute Couture day 1 / ден първиMy absolute favorite photograph / Абсолютно любимата ми снимкаThe simplest things never cease to amaze me :) / Най-простите неща никога не спират да ме удивяват..And last but not least Anna (again,obviously) / И последна,но не по важност Анна (очевидно отново)

Friday, September 23, 2011

Chanel Iman in Michael Kors (I think) / Шанел Иман в Майкъл Корс (мисля)

SS2012 Prada / Прада
Craziest pair of heels I've ever laid my eyes on (except the Dior Goddess heels) / Най-лудият чифт токчета,които съм виждала (освен може би Диор с тока под форма на богиня )

Wednesday, September 21, 2011

Седмица на модата:Ню Йорк / New York Fashion Week

My personal inspiration Anna Dello Russo rocking a Mary Katrantzou dress (look taken straight from the runway?I haven't viewed her collection yet) . You can totally tell Anna is Italian - she pays very close attention to detail and her outfits are so glamorous that sometimes they almost go over the edge and look kitschy. She is also the kind of person that can pull off any look and make it look good .
Моето лично вдъхновение Анна Делло Русо (как точно да обясня rocking,а? :D) в рокля на Мери Катрандзу (визия свалена направо от модния подиум?Не съм гледала колекцията още..). Веднага може да познаете,че Анна е италианка - обръща близко внимание на детайлите и тоалетите и са винаги толкова бляскави,че понякога почти минават границата и изглеждат кичозни.Тя е типът човек,който може въпреки всичко да се носи по всякакъв начин и да изглежда добре.
Another lovely lady (which I adore) is Miroslava Duma.

Друга прекрасна дама (която обожавам) е Мирослава Дума.
And of course the Queen Bee of the fashion industry with her timeless hairstyle.
И разбира се Кралицата Майка на модната индустрия с вечната й прическа.


credit for the shots goes to here

Friday, September 16, 2011

Hi guys,I know I haven't been active in a really long looong time,but I've decided to expand this blog and finally do what I intended to do when I started it.So expect more posts, pictures and articles ! I promise ;)
Здрасти хора,знам че не съм била активна от наистина дълго време,но съм решила да разширя блога и най-накрая да направя това,което имах намерение когато го започнах.Така че очаквайте повече публикации,картинки и статии! Обещавам ;)