Friday, January 27, 2012

I got the cutest eyeliner today/Купих си най-сладката очна линия днес <3
No comments: